Dôležité informácie

Philip Morris Slovakia s.r.o., spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel. Sro, vložka č.: 4512/B

Sídlo spoločnosti a kontaktná adresa: Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava

+421 2 492 42 111

IČO: 31 344 259

DIČ: SK 2020477591

Naša veda
Výrobky bez dymu