Výrobky bez dymu určené dospelým fajčiarom

Desiatky rokov vedeckého výskumu dokazujú, že príčinou najzávažnejších chorôb súvisiacich s fajčením sú škodlivé látky nachádzajúce sa v dyme, ktorý vzniká pri horení cigarety. Vďaka vedeckým poznatkom a moderným technológiám vyvíjame bezdymové alternatívy, ktoré eliminujú proces horenia. Nie sú celkom bez rizika, sú však preukázateľne lepšou voľbou ako fajčenie cigariet.

Každá zo štyroch bezdymových platforiem je v rôznej fáze vývoja. Platformy 2 a 3 preto ešte nie sú dostupné na trhu. Jedno však majú spoločné: všetky prechádzajú prísnym dlhodobým testovaním. V spoločnosti Philip Morris veríme, že vďaka nim môžeme pomôcť dosiahnuť zlepšenie v oblasti verejného zdravia.

1

Platforma 1

Platforma 1 využíva elektronický systém kontroly tepla, ktorý nahrieva tabak na oveľa nižšiu teplotu, než je teplota pri horení cigarety. Tým sa uvoľňuje aerosól obsahujúci nikotín a chuť tabaku. Rozsiahle klinické štúdie preukázali, že táto platforma produkuje v priemere až o 95 % menej škodlivých látok, ako sa nachádza v cigaretovom dyme, a môže teda potenciálne znížiť riziko vzniku ochorení spojených s fajčením. Navyše, používanie tejto platformy nemá vplyv na kvalitu ovzdušia vo vnútorných priestoroch a nedochádza k pasívnemu fajčeniu.

Platforma 1 je prvým a jediným systémom na nahrievanie tabaku, ktorý rozhodnutím amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) získal štatút tabakového výrobku s modifikovaným rizikom. To znamená, že pokiaľ celkom prejdete na Platformu 1, bude váš organizmus vystavený v menšej miere škodlivým alebo potenciálne škodlivým chemickým látkam.

Pozrite si animácie nižšie a zistite, ako funguje a aké má časti Platforma 1.

2

Platforma 2*

Podobne ako Platforma 1 i Platforma 2 nahrieva skutočný tabak. Namiesto elektronického systému je však tepelným zdrojom nahrievania uhlíkové teleso umiestnené v jeho špičke. To vytvára teplo, ktoré sa prenáša k tabaku, a tým sa uvoľní para obsahujúca nikotín.

3

Platforma 3*

Nová platforma vytvárajúca aerosól s nikotínovou soľou, ktorá sa vytvára chemickou reakciou nikotínu so slabou organickou kyselinou.

4

Platforma 4

Platforma 4 je elektronická cigareta fungujúca na princípe odparovania e-kvapaliny obsahujúcej nikotín, a to pomocou inteligentnej technológie MESH. Na rozdiel od tradičného systému knôtu a cievky, ktorý používajú bežné elektronické cigarety, je nahrievač MESH v neustálom kontakte s e-kvapalinou v náplni, čo používateľovi zaručuje konzistentnú chuť. Inteligentné digitálne ovládače kontrolujú hladinu e-kvapaliny a v prípade, že príliš klesne, zariadenie vypnú. Táto technológia je navrhnutá tak, aby zabránila prehriatiu a spálenej chuti a zaistila, že zariadenie produkuje v priemere o 95 % menej škodlivých látok v porovnaní s cigaretami.

Pozrite si animácie nižšie a zistite, ako funguje a aké má časti Platforma 4.

Výrobky bez dymu sú určené iba pre dospelých fajčiarov, ktorí by inak pokračovali vo fajčení. Nie sú bez rizika a obsahujú nikotín, ktorý je návykový.

Naša veda
Fajčenie a nikotín