Naša veda

Napriek tomu, že fajčenie škodí zdraviu a najlepšie je s fajčením prestať, počet fajčiarov neklesá. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie bude v roku 2025 stále fajčiť viac ako miliarda ľudí.

 

V spoločnosti Philip Morris preto investujeme miliardy dolárov do vývoja bezdymových výrobkov. Ako jediná spoločnosť sme realizovali klinické štúdie, ktoré potvrdzujú menšiu škodlivosť našej Platformy 1 pre ľudské zdravie. Nezávislé štúdie tiež potvrdzujú, že tieto výrobky sú lepšou alternatívou pre zdravie ako fajčenie cigariet. To všetko nám dáva nádej, že cigaretový dym jedného dňa definitívne zmizne zo sveta.

 

Zoznámte sa s naším vedeckým zázemím, ktoré stojí za modernými výrobkami bez dymu.

 

23 ROKOV VÝVOJA

bezdymových alternatív

8,1 MILIARDY DOLÁROV

investovaných do výskumu a vývoja alternatív bez dymu

50 NEZÁVISLÝCH ŠTÚDIÍ

od vládnych a verejných organizácií z celého sveta potvrdzuje závery nášho výskumu

930 ODBORNÍKOV

sa každodenne podieľa na výskume a vývoji v našich švajčiarskych laboratóriách

Ako robíme výskum?

Vyvíjame riešenia znižujúce množstvo škodlivých a potenciálne škodlivých látok

V laboratóriách sa uisťujeme, že tieto riešenia nie sú toxické

Vykonávame klinické štúdie, ktorými sa snažíme preukázať, že naše riešenia znižujú riziko vzniku ochorení súvisiacich s fajčením

Pozorne sledujeme, ako naše produkty vnímajú a ako ich v reálnom živote používajú dospelí používatelia.

Monitorujeme a študujeme dlhodobý vplyv a prípadné nežiaduce účinky našich riešení na dospelých používateľov

Výrobky bez dymu
Fajčenie a nikotín