Naša veda

Napriek tomu, že fajčenie škodí zdraviu a najlepšie je s fajčením prestať, počet fajčiarov neklesá. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie bude v roku 2025 stále fajčiť viac ako miliarda ľudí.

V spoločnosti Philip Morris preto investujeme miliardy dolárov do vývoja bezdymových výrobkov. Ako jediná spoločnosť sme realizovali klinické štúdie, ktoré potvrdzujú menšiu škodlivosť našej Platformy 1 pre ľudské zdravie. Nezávislé štúdie tiež potvrdzujú, že tieto výrobky sú lepšou alternatívou pre zdravie ako fajčenie cigariet.

Platforma 1 je prvým a jediným systémom na nahrievanie tabaku, ktorý rozhodnutím amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) získal štatút tabakového výrobku s modifikovaným rizikom. To znamená, že pokiaľ celkom prejdete na Platformu 1, bude váš organizmus vystavený v menšej miere škodlivým alebo potenciálne škodlivým chemickým látkam.

To všetko nám dáva nádej, že cigaretový dym jedného dňa definitívne zmizne zo sveta. Zoznámte sa s naším vedeckým zázemím, ktoré stoja za modernými výrobkami bez dymu.

 

Zoznámte sa s naším vedeckým zázemím, ktoré stojí za modernými výrobkami bez dymu.

 

23 rokov vývoja

bezdymových alternatív

10,5 miliardy dolárov

investovaných do výskumu a vývoja alternatív bez dymu

550 nezávislých štúdií

od vládnych a verejných organizácií z celého sveta potvrdzuje závery nášho výskumu

1500 odborníkov

sa každodenne podieľa na výskume a vývoji v našich švajčiarskych laboratóriách

Ako robíme výskum?

Vyvíjame riešenia znižujúce množstvo škodlivých a potenciálne škodlivých látok

V laboratóriách sa uisťujeme, že tieto riešenia nie sú toxické

Vykonávame klinické štúdie, ktorými sa snažíme preukázať, že naše riešenia znižujú riziko vzniku ochorení súvisiacich s fajčením

Pozorne sledujeme, ako naše produkty vnímajú a ako ich v reálnom živote používajú dospelí používatelia.

Monitorujeme a študujeme dlhodobý vplyv a prípadné nežiaduce účinky našich riešení na dospelých používateľov

Výrobky bez dymu
Fajčenie a nikotín