Bez horenia je to lepšie

Cigaretový dym obsahuje až 6 000 chemických látok, z ktorých zhruba 100 je preukázateľne škodlivých. Vdychovanie dymu spôsobuje množstvo závažných ochorení – okrem iného rakovinu, srdcové či pľúcne choroby.

Najlepšie je nefajčiť vôbec. Pre tých, ktorí sa s nikotínom nerozlúčia, môže byť lepšou možnosťou jedna z menej rizikových alternatív bez dymu. Patria medzi ne aj zariadenia, ktoré tabak nespaľujú, ale nahrievajú. Vďaka tomu vzniká aerosól obsahujúci až o 95 % menej škodlivých látok ako cigaretový dym.

obsahuje
pevné častice
na báze uhlíka

obsahuje
pevné častice
na báze uhlíka

neobsahuje
pevné častice
na báze uhlíka

neobsahuje
pevné častice
na báze uhlíka

Cigaretový dym je toxická zmes obsahujúca škodlivé látky, ktoré vznikajú počas horenia

Aerosól zo zariadenia na nahrievanie tabaku nie je dym, pretože tu nedochádza k horeniu.


Keď odstránime horenie a dym, môžeme tým potenciálne znížiť riziko chorôb spojených s fajčením.

Dajte šancu svetu bez dymu.

Naša veda
Výrobky bez dymu