O iniciatíve

Philip Morris International stojí na čele transformácie tabakového priemyslu s cieľom vytvoriť budúcnosť bez dymu a cigarety jedného dňa nahradiť výrobkami bez dymu, a to v prospech dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení, a taktiež celej spoločnosti.

Veríme, že pre urýchlenie zmeny má každý dospelý fajčiar právo na prístup k vedecky podloženým informáciám o alternatívach bez dymu. Preto sme prišli s iniciatívou Svet bez dymu, ktorá nielen vysvetľuje vedu stojacu za menej rizikovými výrobkami a ich rozdiely, ale súčasne opäť zdôrazňuje škodlivosť cigaretového dymu a jeho negatívne účinky na ľudský organizmus.

Svet bez dymu je miestna iniciatíva vytvorená v Slovenskej republike a je zameraná na dospelých slovenských fajčiarov. Jej cieľom je priblížiť im výskum a vedu stojacu za modernými alternatívami nikotínu bez dymu, ktoré pre dospelých predstavujú oveľa lepšiu voľbu než pokračovanie vo fajčení. Súčasné vedecké poznatky z tejto oblasti sú popísané zrozumiteľnou formou, aby si každý dospelý fajčiar mohol vybrať, čo je pre neho najvhodnejšie. Či úplne prestať fajčiť, čo je najlepšie možné rozhodnutie, alebo pre tých, čo neprestanú, prejsť na jednu z alternatív bez dymu.

Virtuálny profesor Albert Dohorel vystupuje ako sprievodca, ktorý prináša kľúčové informácie týkajúce sa Sveta bez dymu. Hoci nie je skutočnou, ale úplne vymyslenou postavou, sprostredkováva fakty, ktoré sú presné vzhľadom na doterajšie vedecké poznatky spoločnosti Philip Morris International z tejto oblasti.

Teší nás, že podľa prieskumu uskutočneného v spolupráci so známou agentúrou InsightLab na vzorke dospelých osôb z radov verejnosti (vrátane fajčiarov, užívateľov a nefajčiarov) si väčšina respondentov myslí, že iniciatíva je užitočná, zrozumiteľná a prospešná pre verejnosť. Dúfame preto, že sa bude páčiť aj vám a prinesie vám relevantné informácie.

Dôležitá informácia:
Táto iniciatíva je určená iba dospelým osobám (starším ako 18 rokov), ktoré sa chcú dozvedieť viac o alternatívach bez dymu. Všetky materiály slúžia iba na informatívne účely a nepredstavujú reklamu, propagáciu či ponuku na kúpu konkrétneho výrobku alebo služby. Osoby mladšie ako 18 rokov by nemali tieto webové stránky navštevovať a nemali by užívať tabak a nikotínové výrobky. Produkty bez dymu nie sú bez rizika a obsahujú nikotín, ktorý je návykový. Najlepšou voľbou je vždy rozlúčiť sa s tabakom a nikotínom úplne.

Naša veda
Výrobky bez dymu