Nahrievaný tabak vs. e-cigareta

E-cigaretu a zariadenie na nahrievanie tabaku si ľudia často pletú, ale obe zariadenia fungujú na odlišnom princípe. Ani pri jednom nedochádza k horeniu, takže obe produkujú iba aerosól, ktorý obsahuje významne menej škodlivých látok ako cigaretový dym. Tým sa však podobnosť končí.

Zariadenie na nahrievanie tabaku

Nahrieva tabak na teplotu 300 – 320 °C, aby sa uvoľnila chuť tabaku a nikotín.

E-cigareta

Nahrieva tekutú náplň, ktorá obsahuje nikotín a príchute.

Otvorený systém umožňuje tekutú náplň doplňovať a jej obsah si aj prispôsobiť. To môže byť nebezpečné, pretože používateľ potom presne nevie, čo inhaluje.

Do uzatvoreného systému sa vkladajú štandardizované náplne priamo od výrobcu — ich obsah sa teda nedá meniť. Z tohto dôvodu môže byť uzatvorený systém bezpečnejší.

Naša veda




Výrobky bez dymu