Nahrievaný tabak vs. e-cigareta

E-cigaretu a zariadenie na nahrievanie tabaku si ľudia často pletú, ale obe zariadenia fungujú na odlišnom princípe. Ani pri jednom nedochádza k horeniu, takže obe produkujú iba aerosól, ktorý obsahuje významne menej škodlivých látok ako cigaretový dym. Tým sa však podobnosť končí.

Zariadenie na nahrievanie tabaku

Nahrieva tabak na teplotu 300 – 320 °C, aby sa uvoľnila chuť tabaku a nikotín.

E-cigareta

Nahrieva tekutú náplň, ktorá obsahuje nikotín a príchute.

Otvorený systém umožňuje tekutú náplň doplňovať a jej obsah si aj prispôsobiť. To môže byť nebezpečné, pretože používateľ potom presne nevie, čo inhaluje.

Do uzatvoreného systému sa vkladajú štandardizované náplne priamo od výrobcu — ich obsah sa teda nedá meniť. Z tohto dôvodu môže byť uzatvorený systém bezpečnejší.


Dôležitá informácia:
Uvedené vyhlásenia majú všeobecný charakter a vzťahujú sa ku kategóriám bezdymových výrobkov zobrazených vo videu. Presné sú vo vzťahu k PMI výrobkom. Vlastnosti bezdymových výrobkov alebo tvrdenia o nich od iných výrobcov je vždy nevyhnutné overiť na základe vedeckých dôkazov vzťahujúcich sa ku konkrétnemu výrobku. PMI sa nijak nevyjadruje k vlastnostiam výrobkov od iných výrobcov.

Bezdymové výrobky nie sú bez rizika. Obsahujú nikotín, ktorý je návykový a sú určené pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo používaní iných nikotínových výrobkov.

Výrobky obsahujúce nikotín by nemali používať neplnoletí, osoby ohrozené alebo trpiace ochoreniami srdca, diabetici, tehotné a dojčiace ženy a osoby s epilepsiou alebo iným ochorením vyvolávajúcim záchvaty.

Naša veda
Výrobky bez dymu