Nahrievaný tabak vs. e-cigareta

E-cigaretu a zariadenie na nahrievanie tabaku si ľudia často pletú, ale obe zariadenia fungujú na odlišnom princípe. Ani pri jednom nedochádza k horeniu, takže obe produkujú iba aerosól, ktorý obsahuje významne menej škodlivých látok ako cigaretový dym. Tým sa však podobnosť končí.

Zariadenie na nahrievanie tabaku

Nahrieva tabak na oveľa nižšiu teplotu, ako je teplota pri horení cigarety, aby sa uvoľnila chuť tabaku a nikotín.

E-cigareta

Nahrieva tekutú náplň, ktorá obsahuje nikotín a príchute.

Otvorený systém umožňuje tekutú náplň doplňovať a jej obsah si aj prispôsobiť. To môže byť nebezpečné, pretože používateľ potom presne nevie, čo inhaluje.

Do uzatvoreného systému sa vkladajú štandardizované náplne priamo od výrobcu — ich obsah sa teda nedá meniť. Z tohto dôvodu môže byť uzatvorený systém bezpečnejší.


Dôležitá informácia:
Uvedené vyhlásenia majú všeobecný charakter a vzťahujú sa ku kategóriám bezdymových výrobkov zobrazených vo videu. Presné sú vo vzťahu k PMI výrobkom. Vlastnosti bezdymových výrobkov alebo tvrdenia o nich od iných výrobcov je vždy nevyhnutné overiť na základe vedeckých dôkazov vzťahujúcich sa ku konkrétnemu výrobku. PMI sa nijak nevyjadruje k vlastnostiam výrobkov od iných výrobcov.

Bezdymové výrobky nie sú bez rizika. Obsahujú nikotín, ktorý je návykový a sú určené pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo používaní iných nikotínových výrobkov.

Výrobky obsahujúce nikotín by nemali používať neplnoletí, osoby ohrozené alebo trpiace ochoreniami srdca, diabetici, tehotné a dojčiace ženy a osoby s epilepsiou alebo iným ochorením vyvolávajúcim záchvaty.

Naša veda
Výrobky bez dymu