Nikotín v súvislostiach

Nikotín je prírodná zlúčenina nachádzajúca sa napríklad v listoch tabaku, ktorý ľudia pestujú už 2 500 rokov. Ide o návykovú látku, ktorá nie je bez rizika. Nikotínu v akejkoľvek forme by sa mali vyhnúť rizikové skupiny.* Početné vedecké výskumy však potvrdzujú, že nie je hlavnou príčinou chorôb spojených s fajčením. Tou je bezpochyby cigaretový dym.

V čistom stave je nikotín číra kvapalina bez zápachu a má stimulačné a povzbudzujúce účinky.

Nikotín nie je klasifikovaný ako karcinogén, ani nie je primárnym pôvodcom chorôb spojených s fajčením — na rozdiel od mnohých toxických zlúčenín, ktoré vznikajú pri spaľovaní tabaku v klasickej cigarete.

Dospelí fajčiari, ktorí by inak pokračovali vo fajčení, si môžu dopriať nikotín aj bez dymu. Je to možné vďaka bezdymovým alternatívam, ktoré predstavujú nižšie riziko pre zdravie ako fajčenie cigariet.


* Medzi rizikové skupiny, ktoré by sa mali vyhnúť užívaniu nikotínu, patria najmä neplnoletí, tehotné či dojčiace ženy, ľudia s cukrovkou alebo ľudia so zdravotnými komplikáciami týkajúcimi sa srdcovej činnosti alebo ciev.


Dôležitá informácia:
Uvedené vyhlásenia majú všeobecný charakter a vzťahujú sa ku kategóriám bezdymových výrobkov zobrazených vo videu. Presné sú vo vzťahu k PMI výrobkom. Vlastnosti bezdymových výrobkov alebo tvrdenia o nich od iných výrobcov je vždy nevyhnutné overiť na základe vedeckých dôkazov vzťahujúcich sa ku konkrétnemu výrobku. PMI sa nijak nevyjadruje k vlastnostiam výrobkov od iných výrobcov.

Bezdymové výrobky sú určené pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo používaní iných nikotínových výrobkov.

Výrobky obsahujúce nikotín by nemali používať neplnoletí, osoby ohrozené alebo trpiace ochoreniami srdca, diabetici, tehotné a dojčiace ženy a osoby s epilepsiou alebo iným ochorením vyvolávajúcim záchvaty.

Naša veda
Výrobky bez dymu