Nikotín v súvislostiach

Nikotín je prírodná zlúčenina nachádzajúca sa napríklad v listoch tabaku, ktorý ľudia pestujú už 2 500 rokov. Ide o návykovú látku, ktorá nie je bez rizika. Nikotínu v akejkoľvek forme by sa mali vyhnúť rizikové skupiny.* Početné vedecké výskumy však potvrdzujú, že nie je hlavnou príčinou chorôb spojených s fajčením. Tou je bezpochyby cigaretový dym.

V čistom stave je nikotín číra kvapalina bez zápachu a má stimulačné a povzbudzujúce účinky.

Nikotín nie je klasifikovaný ako karcinogén, ani nie je primárnym pôvodcom chorôb spojených s fajčením — na rozdiel od mnohých toxických zlúčenín, ktoré vznikajú pri spaľovaní tabaku v klasickej cigarete.

Dospelí fajčiari, ktorí by inak pokračovali vo fajčení, si môžu dopriať nikotín aj bez dymu. Je to možné vďaka bezdymovým alternatívam, ktoré predstavujú nižšie riziko pre zdravie ako fajčenie cigariet.


* Medzi rizikové skupiny, ktoré by sa mali vyhnúť užívaniu nikotínu, patria najmä neplnoletí, tehotné či dojčiace ženy, ľudia s cukrovkou alebo ľudia so zdravotnými komplikáciami týkajúcimi sa srdcovej činnosti alebo ciev.

Naša veda
Výrobky bez dymu